Home

Financiën

Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

BEGROTING 2021

BEGROTING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

Totaal Baten

537.623

537.014

519.456

526.352

Totaal Lasten

-564.683

-543.314

-524.173

-530.805

Saldo baten en lasten

-27.060

-6.299

-4.717

-4.454

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

21.059

1.855

-2.246

-5.744

Resultaat

-6.001

-4.444

-6.963

-10.198

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-9.732

-9.048

-7.619

-8.972

Structuele baten en lasten na verlaging van incidentele posten

BEGROTING 2021

BEGROTING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

Baten

504.563

507.167

507.914

507.481

Lasten

-500.832

-502.563

-507.258

-508.706

Structeel saldo

3.731

4.605

657

-1.225

Tabel: FI.01.01 Toelichting incidentele baten en lasten

FI.02 Structurele reservemutaties

Structurele reservemutaties

BEGROTING 2021

BEGROTING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

Onttrekkingen:

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

1.780

1.119

872

759

Saldo structurele reservemutaties

1.780

1.119

872

759

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26