Home

Financiën

Goed inzicht in de risico’s van de verbonden partijen is van belang voor het totale inzicht in de risico’s van onze gemeente. Daarnaast heeft uw raad gevraagd om bij elk programma aandacht te besteden aan de belangrijkste verbonden partijen waar we mee te maken hebben. In de paragraaf Verbonden Partijen brengen we de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partijen in beeld. Per programma schenken we aandacht aan de belangrijkste verbonden partijen. Dat is ook in lijn met de voorschriften vanuit het BBV waarin opgenomen is dat op programmaniveau uiteengezet moet worden welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het bereiken van de programmadoelstellingen. In de beleidsprogramma's zijn deze onder het kopje 'Samenwerkingspartners' opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26