Home

Bijlagen

De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.

Subsidiestaat van de begrotingssubsidies
Begrotingssubsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2021:

Tabel: BS.01: Maximale begrotingssubsidie

Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.

Subsidieregeling #indebuurt van ca. 9,615 miljoen is niet in dit overzicht opgenomen omdat deze voor 5 jaar incidenteel wordt toegekend aan de instelling InDeBuurt033.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26