Home

Bijlagen

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2021 van toepassing:

Tabel: BSP.01 Subsidieregelingen en subsidieplafonds

Nr.

Naam regeling

Doelgroep

Subsidieplafond

1.

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.


Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

2.

Subsidieregeling deskundigheids-bevordering vrijwilligers 2013

Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken.

Subsidieplafond 2021: € 12.300

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013

3.

Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs

Rechtspersonen.

Subsidieplafond 2021: pm

De beschikkingen van het Rijk voor 2021 zijn nog niet ontvangen. Zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen, stellen wij het subsidieplafond vast.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

4.

Subsidieregeling Sport en bewegen 2021

Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven.

Subsidieplafond 2021: € 615.000


Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling sport en bewegen 2020

5.

Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Subsidieplafond 2021: € 147.200 (inclusief uitvoeringskosten SRO)


Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

6.

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2021: € 420.000

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

7.

Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024

Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024

8.

Projectsubsidies Amateurkunst

Rechtspersonen die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2021: € 51.900 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie:

Regeling projectsubsidies amateurkunst

9.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2020

Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.

Subsidieplafond 2021: € 185.900 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020

10.

Huursuppletieregeling voor amateurkunst- verenigingen 2013

Amersfoortse amateurkunst-verenigingen.

Subsidieplafond 2021 € 16.100

Voor verdeelregels zie:

Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

11.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieplafond 2021: € 75.300Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

12.

Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven.

Subsidieplafond 2021: € 200.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

13.

Subsidieregeling volwasseneneducatie 2020-2023

Organisaties die educatie aanbieden aan volwassenen.

Subsidieplafond 2021: € 812.000

Voor verdeelregels zie:

https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/meerjarige-subsidieregeling-volwasseneneducatie-2020-2023-.htm

14.

Subsidieregeling #InDeBuurt

Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten.

Subsidieplafond 2021 € 1.797.300

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling #In de buurt

15.

Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort

Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort.

Subsidieplafond 2021: € 200.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort

16.

Projectsubsidies Journalistiek

Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

Subsidieplafond 2021: € 46.700Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling projectsubsidies journalistiek

17.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

Subsidieplafond 2021: € 100.000


Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26