De meerjarenbegroting 2021-2024 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2021, met ramingen voor de jaren 2022-2024.  De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook heeft de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2021-2024.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26